Suid-Afrika my land, Laerskool Klawer, my skool!
                                      
Kennis oorwin
Herlaai die webblad om die nuutste veranderinge te vertoon.
                                      
Buitemuurse bedrywighede
Tuisblad 
Geskiedkundige
Oorsig
Videogalery
Fotogalery
Onderrigstrategie
Khanya
Buitemuurse
Bedrywighede
Skooldrag en Tariewe
Kontak Ons

Webmeesters: Heesen Productions

Tel: 021 801 7485
Sel: 084 909 7485

E-pos:  emmeline@heesenproductions.co.za

Webwerf:  http://www.heesenproductions.co.za

 

KopieregteHeesen Productions
Alle regte voorbehou
SPORT

Sport word hoofsaaklik gedurende skoolure beoefen, sodat ouers wat nie naby die skool woon nie, nie onnodige ritte na en vanaf die skool hoef te ry nie. 

ATLETIEK EN KRIEKET 

Gedurende die somer word atletiek en krieket vir beide die seuns en die dogters aangebied.  Mini-krieket geniet ook aandag en daar word jaarliks n Laerskool Klawer Mini-krieketdag aangebied.

Op die gebied van atletiek word daar ook hard gewerk en die skool het die afgelope jare al verskeie SA-atlete opgelewer. Die skool beskik oor n standaard-grootte atletiekbaan. Die skool beskik oor n paar raakvat-atletiekkenners en lewer jaarliks goeie prestasie op di gebied. Mnr. Spamer rig benewens Laerskool Klawer se atlete ook omliggende skole se atlete af. Di atlete vorder gewoonlik tot op SA-vlak.

RUGBY EN NETBAL

Gedurende die winter word rugby en netbal aangebied. Mini-netbal vir die kleintjies word ook beoefen. Sporttoere word ook onderneem waartydens die leerders nie net hul vernuf as sportman wys nie, maar ook kan sosialiseer.  Beeldmateriaal van vorige toere bewys dat leerders ook nog gesonde sports kan h!

GIMNASTIEK

Gimnastiek is geprivatiseer en daar is fooie hiervoor betaalbaar. Die leerders vorder baie goed op hierdie gebied en verower heelwat toekennings vir hul prestasies.

KULTUUR

KORE

Die skool beskik oor twee kore, naamlik n junior- en seniorkoor.  Deelname aan die plaaslike Klawer Kunste is jaarliks die hoogtepunt. Die koor tree ook op in die plaaslike kerke.

UNISA MUSIEK: PRAKTIES en TEORETIES

Verskeie leerders l jaarlikse die UNISA-praktiese eksamens af. Tans word klavier, blokfluit en sang aangebied.

BYBELVASVRA EN ALGEMENE KENNIS

Hierdie eksamens word kwartaalliks afgel en die uitblinkers in die onderskeie afdelings ontvang n wisseltrofee by die jaarlikse meriete-aand.

UITSTAPPIES EN KAMPE

Die skool onderneem verskeie uitstappies na ondernemings in die gebied. Hierbenewens besoek die leerders ook op n gereelde basis DIE BURGERSTRANDHUIS te Muizenberg en SKOOL IN DIE WILDERNIS te Villiersdorp.

Juniorkoor in aksie Aksie Leerders Personeel op Wildernis-toer Leerders in die natuur Leerders by kanon Waterfront-uitstappie Sportbyeenkoms Kultuurbyeenkoms Kultuur-optrede bywoning Leerders eet saam Atletiek in aksie
Skool in die Wildernis
Die Burger Strandhuis-fotos
Hoogtepunte
Missie van die Skool
lsk001006.jpg
Klik hier om die nuutste
Adobe Reader sagteware
af te laai
Skoolkwartale en
Vakansiedae
Personeelbesonderhede
Akademiese personeel
Steunpersoneel
Personeel
<bgsound src="skoollied.mp3" loop="infinite">