Videogalery
Fotogalery
Khanya
Buitemuurse
Bedrywighede
Skooldrag en Tariewe
Kontak Ons

Webmeesters: Heesen Productions

Tel: 021 801 7485
Sel: 084 909 7485

E-pos:  emmeline@heesenproductions.co.za

Webwerf:  http://www.heesenproductions.co.za

 

Kopieregte©Heesen Productions
Alle regte voorbehou
www.mieliestronk.co.za www.technologystudent.com www.wikipedia.org www.simplyfunprojects.com www.howstuffworks.com www.craftown.com www.rieme.co.za www.focuseducational.com
Soek in Afrikaans
www.sciencemadesimple.com www.sciencemadesimple.com
Terug na bokant van bladsy

FASES:

Die skool hanteer tans die grade R tot 7.  Die gemiddelde grootte van elke klas is ongeveer 27 leerders. Die graad R-klas is die nuutste toevoeging tot die Skoolstraat-kampus. Die model graad R-klas is opgerig deur die WKOD en staan bekand as: KLAWER KLOUTERS.

 

LEERPROGRAMME:

NASIONALE enWKOD-beleide word nagevolg ten opsigte van die leerprgramme wat die skool aanbied. ‘n Kreatiewe opvoederskorps, almal KABV-opgelei, streef daarna om skoolwerk vir die leerders aktueel te hou. Besoek aan plaaslike ondernemings, soos kelders, plase en die strand dra ook by om leerders te fokus op dié bedrywighede.          

 

Alle leerders word met skryfbehoeftes, nuwe handboeke (KABV) en ‘n skooldagboek aan die begin van elke skooljaar voorsien.

 

MEDIUM VAN ONDERRIG:

Die skool is ‘n Afrikaans-medium skool, maar hanteer ook leerders wat woonagtig in Klawerdorp is en wat Engels as huistaal gebruik. Ondervinding het ons geleer dat jong leerders gou aanpas by die Afrikaanse gemeenskap.

 

LEEROMGEWING:

Die skool beskik oor netjiese, toegeruste lokale. Die grondslagfaselokale is besonders ruim en kindgerig toegerus. Benewens die onderriglokale, is daar ook ‘n biblioteek, ‘n rekenaarlokaal en ‘n skoolsaal (Valleistraat-kampus). Sommige lokale is met lugversorgers toegerus en daar word gepoog om alle lokale mettertyd daarmee toe te rus.

 

REKENAARONDERRIG:

Die skool plaas ‘n hoë premie op rekenaargeletterdheid en rekenaar gesteunde onderrig. ‘n Rekenaarlokaal is vanaf Julie 2008 vir die leerders beskikbaar, waar hulle onder ander ook toegang tot die internet het. Die skool poog ook om alle graad 7-leerders na die onderskeie hoërskole te stuur met die vermoë om blind te kan tik. Laasgenoemde is ‘n proses wat reeds in graad 4 begin.

 

Hierbenewens beskik die skool oor verskeie rekenaarprogramme om leerders se syfer-, taal- en leesvaardighede te verbeter. Die skool beskik oor diagnostiese programme waarmee leerder-uitvalle vroegtydig opgespoor en aangespreek kan word.

 

LEERDERONDERSTEUNING:

Ingryping by leerders wat nie na wense presteer nie, word deur die opvoeders self hanteer

 

Onderrigstrategie
Suid-Afrika my land, Laerskool Klawer, my skool!
                                      
Kennis oorwin
Herlaai die webblad om die nuutste veranderinge te vertoon.
                                      
Tuisblad 
Geskiedkundige
Oorsig
Onderrigstrategie
IXL Math Online
Hoogtepunte
Missie van die Skool
lsk001006.jpg
Klik hier om die nuutste
Adobe Reader sagteware
af te laai
Skoolkwartale en
Vakansiedae
Personeelbesonderhede
Akademiese personeel
Steunpersoneel
Personeel
<bgsound src="skoollied.mp3" loop="infinite">