Suid-Afrika my land, Laerskool Klawer, my skool!
                                      
Kennis oorwin
Herlaai die webblad om die nuutste veranderinge te vertoon.
                                      
Skoolkwartale en Vakansiedae
Tuisblad 
Geskiedkundige
Oorsig
Videogalery
Fotogalery
Onderrigstrategie
Khanya
Buitemuurse
Bedrywighede
Skooldrag en Tariewe
Skoolkwartale en
Vakansiedae
Kontak Ons

Webmeesters: Heesen Productions

Tel: 021 801 7485
Sel: 084 909 7485

E-pos:  emmeline@heesenproductions.co.za

Webwerf:  http://www.heesenproductions.co.za

 

KopieregteŠHeesen Productions
Alle regte voorbehou
KWARTAAL
OPEN 
SLUIT 
Eerste
13 Januarie 2014 (Opvoeders) 
15 Januarie 2014 (Leerders)
28 Maart 2014
Tweede  7 April 2014 27 Junie 2014
Derde 21 Julie 2014  3 Oktober 2014
Vierde 13 Oktober 2014
10 Desember 2014 (Leerders)
12 Desember 2014 (Opvoeders)
DATUM  VAKANSIEDAG 
 1 Januarie  Nuwejaarsdag 
 21 Maart  Menseregtedag
 18 April   Goeie Vrydag
 21 April  Gesinsdag
 27 April  Vryheidsdag
 28 April  Publieke Vakansiedag
 29 April  Skool Vakansiedag
 30 April  Skool Vakansiedag
 1 Mei  Werkersdag
 2 Mei  Skool Vakansiedag
 31 Julie  Klawer Kunste XI (Geen skool vir Laerskool Klawer)
 1 Augustus  Klawer Kunste XI (Geen skool vir Laerskool Klawer)
 24 September  Erfenisdag
 16 Desember  Versoeningsdag
 25 Desember  Kersdag
 26 Desember  Welwillendheidsdag
Hoogtepunte
Missie van die Skool
lsk001006.jpg
Klik hier om die nuutste
Adobe Reader sagteware
af te laai
Personeelbesonderhede
Akademiese personeel
Steunpersoneel
Personeel
<bgsound src="skoollied.mp3" loop="infinite">
KWARTAAL GETAL WEKE GETAL DAE
GETAL PUBLIEKE
VAKANSIEDAE
WERKLIKE GETAL
SKOOLDAE
 EERSTE  11  (55) 53  1  (54) 52
 TWEEDE  11  60  5 + 3  52
 DERDE  11  55  1  54
 VIERDE  09  (45) 43  0  (45) 43
 TOTAAL  42  (215) 211  7 + 3  (205) 201
Die goedgekeurde skoolkalender vir 2014 is soos volg:
Openbare en Skoolvakansiedae gedurende 2014:
Getalle in hakkies is vir opvoeders.