Suid-Afrika my land, Laerskool Klawer, my skool!
                                      
Kennis oorwin
Herlaai die webblad om die nuutste veranderinge te vertoon.
                                      
Skooldrag en Tariewe
Tuisblad 
Geskiedkundige
Oorsig
Videogalery
Fotogalery
Onderrigstrategie
Khanya
Buitemuurse
Bedrywighede
Skooldrag en Tariewe
Kontak Ons

Webmeesters: Heesen Productions

Tel: 021 801 7485
Sel: 084 909 7485

E-pos:  emmeline@heesenproductions.co.za

Webwerf:  http://www.heesenproductions.co.za

 

Kopieregte©Heesen Productions
Alle regte voorbehou

SKOOLFONDS, BUSVERVOER- EN MUSIEKGELDE

 

Skoolfonds is betaalbaar op die eerste skooldag van die skooljaar, maar kan maandeliks in 10 gelyke paaiemente, vereffen word. DiÍ ouers sal dan Ďn kredietooreenkoms met die skool onderteken.

 

Ouers kan aansoek om gedeeltelike of algehele vrystelling van skoolfonds doen. Die aansoekvorms moet gedurende die Januarie by die skool afgehaal word, voltooi word en ingelewer word.

 

Die skoolfondstruksture kan aan ouers ge-e-pos word. Rig u navrae aan admin@lsklawer.co.za of skakel die skool gedurende skoolure.

 

Busvervoer word verskaf teen tariewe wat die SBL bepaal. Hierdie gelde is treng vooruitbetaalbaar.

 

Musiek- en UNISA-gelde word direk aan die betrokke musiekonderwyser oorbetaal. (Sien personeelbesonderhede vir meer besonderhede.)

OPSIES 
SOMER SOMER WINTER WINTER
 
Seuns
Dogters
Seuns
Dogters
Opsie 1:
Gewone skooldrag
 
Kort GRYS
skoolbroek
WIT katoen
skoolhemp
Lang GRYS
sokkies
SWART
skoolskoene
(Grade 1 - 5 mag
kaalvoet skool
toe kom)
Skoolromp
WIT katoen
skoolhemp
Kort WIT
sokkies
SWART
skoolskoene
(Grade 1 - 5 mag
kaalvoet skool
toe kom)
Lang GRYS
skoolbroek
WIT katoen
skoolhemp
Skooltrui
en/of Skool
sweetpakbaadjie
Lang GRYS sokkies
SWART skoolskoene
(Geen tekkies!)
 
Skoolromp of
Lang GRYS
skoolbroek
WIT katoen
skoolhemp
Skooltrui
en/of Skool-
sweetpakbaadjie
Kort WIT sokkies
SWART skoolskoene
(Geen tekkies!)
Opsie 2:
Gewone skooldrag
 
ALLE SKOOLKLERE
BEHALWE,
SWEETPAKKE,
IS BY DIE
PLAASLIKE
PEP STORES
BESKIKBAAR. 
 
ALLE SKOOLKLERE
BEHALWE,
SWEETPAKKE,
IS BY DIE
PLAASLIKE
PEP STORES
BESKIKBAAR.
 
Skoolsweetpak:
Baadjie en broek
Gholfhemp of katoen
skoolhemp
Sokkies(WIT/GRYS)
TEKKIES of
SKOOLSKOENE
 
 
Skoolsweetpak:
Baadjie en broek
Gholfhemp of katoen
skoolhemp
Sokkies(WIT/GRYS)
TEKKIES of
SKOOLSKOENE
Opsie 3:
Sportdae
 
LO-broek
Golfhemp
WIT sokkies
en tekkies
(Grade 1 - 5 mag
kaalvoet skool
toe kom)
 
LO-broek
Golfhemp
WIT sokkies
en tekkies
(Grade 1 - 5 mag
kaalvoet skool
toe kom)
 
Skoolsweetpak:
Baadjie en broek
Golf hemp
Sokkies (WIT)
TEKKIES)
 
 
Skoolsweetpak:
Baadjie en broek
Golf hemp
Sokkies (WIT)
TEKKIES)
Algemeen
Serpe van dieselfde blou
as die skooltrui
is toelaatbaar.
Ander truie kan onder
die skool sweetpak
gedra word,
maar mag nie
uitsteek nie.
Dogters se hare
word met wit of blou
rekballetjies of
wit of blou linte
vasgemaak
ReŽnjasse of
windjekkers
kan gedra word,
maar nie gedurende
skoolure nie.
 
Skooltasse moet
asseblief blou, bruin
of swart wees.
Tasse behoort
die skoolboeke, ens.
te kan beskerm. 
Pap-kant-tasse
is nie geskik nie.
 
Amptelike skooldrag Amptelike skooldrag Amptelike skooldrag Amptelike skooldrag Amptelike skooldrag Amptelike skooldrag Amptelike skooldrag Amptelike skooldrag
Hoogtepunte
Missie van die Skool
lsk001006.jpg
Klik hier om die nuutste
Adobe Reader sagteware
af te laai
Skoolkwartale en
Vakansiedae
Personeelbesonderhede
Akademiese personeel
Steunpersoneel
Personeel
<bgsound src="skoollied.mp3" loop="infinite">