Suid-Afrika my land, Laerskool Klawer, my skool!
                                      
Kennis oorwin
Herlaai die webblad om die nuutste veranderinge te vertoon.
                                      
Steunpersoneel
Tuisblad 
Geskiedkundige
Oorsig
Videogalery
Fotogalery
Onderrigstrategie
Khanya
Buitemuurse
Bedrywighede
Skooldrag en Tariewe
Kontak Ons

Webmeesters: Heesen Productions

Tel: 021 801 7485
Sel: 084 909 7485

E-pos:  emmeline@heesenproductions.co.za

Webwerf:  http://www.heesenproductions.co.za

 

Kopieregte©Heesen Productions
Alle regte voorbehou
Mev. Retha Spangenberg - FinansiŽle en administratiewe beampte

 Mev. Spangenberg het reeds Ďn lang pad saam met Laerskool Klawer gestap.  Beide haar dogters, wat nou reeds hul tersiÍre opleiding voltooi het,  het hul laerskoolloopbaan by die skool deurloop.  Gedurende hierdie tyd was Mev. Spangenberg nie net Ďn betrokke ouers nie, maar het sy ook op die beheerliggaam van die skool gedien.  Dit was gedurende hierdie tydperk dat haar sin vir orde, akkuraatheid en regverdigheid sterk navore gekom het. 

Mev. Spangenberg het amptelik op 1 Mei 2010 diens as FinansiŽle en Administratiewe Beampte by Laerskool Klawer aanvaar. U kan haar e-pos by admin@lsklawer.co.za.

Mev. Estelle Jordaan - Steunpersoneel

 Mev. Jordaan is Ďn staatmaker wat selfstandig vele situasies by die skool hanteer. Haar netheid en sin vir orde stel ons opvoeders en leerders in staat om daagliks in deeglik gedienste lokale te kan verkeer.  Haar lang betrokkenheid by Laerskool Klawer  wek vertroue en waardering vir wat sy vir die skool beteken. 

Mnr. Cobie Jordaan - Steunpersoneel

 Mnr. Cobie Jordaan is ons nuutste steunpersoneel-aanstelling. Die personeel en SBL is verheug oor sy aanstelling omdat hulle oor soveel vaardigehede beskik. Daar is haas geen opdrag waarvoor sy hande verkeerd staan nie. Die skool vertrou dat hulle nog jare van sy dienste gebruik sal kan maak.

 

Retha Spangenberg Estelle Jordaan Cobie Jordaan
Hoogtepunte
Missie van die Skool
lsk001006.jpg
Klik hier om die nuutste
Adobe Reader sagteware
af te laai
Skoolkwartale en
Vakansiedae
Personeelbesonderhede
Akademiese personeel
Steunpersoneel
Personeel
<bgsound src="skoollied.mp3" loop="infinite">